Nastawnia w Białej Rawskiej

Przejazd transportu kolejowego w większości generuje drgania przenoszone gruntem i wpływające na okoliczne nieruchomości. W celu ograniczenia ich przenoszenia na budynek nastawni kolejowej, umiejscowionej ok 10m metrów od torów, wykonaliśmy pełno-powierzchniową wibroizolację całego budynku materiałem Sylomer firmy Getzner. Maty te zostały rozłożone „na mijankę”, a ich łączenia sklejone taśmą budowlaną. Wszelkie rury i wypusty również musiały zostać zabezpieczone. Cała płaszczyzna została dodatkowo przykryta folią PE, co nie jest konieczne – dzięki uszczelnieniu łączeń, często wylewa się fundamenty już bezpośrednio na matę.

Ciekawostką jest fakt, iż po wykonaniu prac i postawieniu budynku, zostały przeprowadzone badania wpływu drgań kolejowych na budynek nastawni przez Pana Profesora Krzysztofa Stypułę z Politechniki Krakowskiej. Ich wyniki potwierdzają sensowność i skuteczność tego rozwiązania. Pan Profesor stwierdził w dokumencie, iż po zastosowaniu maty wibroizolacyjnej wpływ drgań na konstrukcję budynku stał się pomijalny, a wykonane analizy:
„(…) pozwoliły w istotny sposób skrócić czas wyłączenia torów z eksploatacji w okresie wykonywanych robót, przy równorzędnym, a nawet lepszym, od pierwotnego projektu, zabezpieczeniu budynku nowej nastawni przed drganiami. Nie do pominięcia zostaje również aspekt ekonomiczny nowej koncepcji wibroizolacji; uzyskano bowiem obniżenie kosztów wynikające zarówno ze zmniejszenia ilości materiałów wibroizolacyjnych, jak i ze wspomnianego skrócenia czasu wykonywania prac torowych.”

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
http://www.przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl/06_2017/PK_06_17.pdf

Wibroizolacja prasy

W nowym roku 2018 jedną z pierwszych inwestycji jest dostawa mat wibroizolacyjnych pod prasę. Niby krótkie zamówienie, a temat interesujący. Została wykonana wanna z dwóch materiałów:
– Sylomer SR28
– Sylomer SR110

Ten pierwszy, w tej sytuacji, służy do izolacji obwodowej (kolor niebieski) i nie jest obciążony naciskiem pionowym. Izoluje fundament prasy od posadzki na całym obwodzie. Sylomer 110 z kolei został dobrany i wielokrotnie sprawdzony przez producenta prasy, jako skuteczny materiał izolujący od uderzeń.

CityFit Rondo Wiatraczna w Warszawie

W związku z dużymi problemami generowanymi przez siłownie i przestrzenie fitness pod kątem hałasu i wibracji, na budowie Rondo Wiatraczna w Warszawie wykonany został operat akustyczny dla takich pomieszczeń przewidujący rozwiązania izolujące od dźwięków powietrznych oraz uderzeniowych. Kolejnym etapem Naszych prac było wykonanie części wspomnianych sugestii, mianowicie:

  • wykonanie wibroizolacji pod-posadzkowych w różnych częściach przestrzeni fitness, dobranych odpowiednio do charakteru i rodzaju przewidywanych obciążeń. W niektórych zakresach były to maty pełno-powierzchniowe, w innych wibroizolacja punktowa. Zastosowano produkty uznanej firmy Getzner.
  • wykonanie konstrukcji izolacyjnej od dźwięków powietrznych w obrębie klatki schodowej, celem ograniczenia przenoszenia się dźwięków powietrznych.

Wszystko to ma na celu zwiększenie komfortu akustycznego w mieszkaniach znajdujących się nad pomieszczeniami generującymi hałas.