Nastawnia w Białej Rawskiej

Przejazd transportu kolejowego w większości generuje drgania przenoszone gruntem i wpływające na okoliczne nieruchomości. W celu ograniczenia ich przenoszenia na budynek nastawni kolejowej, umiejscowionej ok 10m metrów od torów, wykonaliśmy pełno-powierzchniową wibroizolację całego budynku materiałem Sylomer firmy Getzner. Maty te zostały rozłożone „na mijankę”, a ich łączenia sklejone taśmą budowlaną. Wszelkie rury i wypusty również musiały zostać zabezpieczone. Cała płaszczyzna została dodatkowo przykryta folią PE, co nie jest konieczne – dzięki uszczelnieniu łączeń, często wylewa się fundamenty już bezpośrednio na matę.

Ciekawostką jest fakt, iż po wykonaniu prac i postawieniu budynku, zostały przeprowadzone badania wpływu drgań kolejowych na budynek nastawni przez Pana Profesora Krzysztofa Stypułę z Politechniki Krakowskiej. Ich wyniki potwierdzają sensowność i skuteczność tego rozwiązania. Pan Profesor stwierdził w dokumencie, iż po zastosowaniu maty wibroizolacyjnej wpływ drgań na konstrukcję budynku stał się pomijalny, a wykonane analizy:
„(…) pozwoliły w istotny sposób skrócić czas wyłączenia torów z eksploatacji w okresie wykonywanych robót, przy równorzędnym, a nawet lepszym, od pierwotnego projektu, zabezpieczeniu budynku nowej nastawni przed drganiami. Nie do pominięcia zostaje również aspekt ekonomiczny nowej koncepcji wibroizolacji; uzyskano bowiem obniżenie kosztów wynikające zarówno ze zmniejszenia ilości materiałów wibroizolacyjnych, jak i ze wspomnianego skrócenia czasu wykonywania prac torowych.”

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
http://www.przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl/06_2017/PK_06_17.pdf

Wibroizolacja prasy

W nowym roku 2018 jedną z pierwszych inwestycji jest dostawa mat wibroizolacyjnych pod prasę. Niby krótkie zamówienie, a temat interesujący. Została wykonana wanna z dwóch materiałów:
– Sylomer SR28
– Sylomer SR110

Ten pierwszy, w tej sytuacji, służy do izolacji obwodowej (kolor niebieski) i nie jest obciążony naciskiem pionowym. Izoluje fundament prasy od posadzki na całym obwodzie. Sylomer 110 z kolei został dobrany i wielokrotnie sprawdzony przez producenta prasy, jako skuteczny materiał izolujący od uderzeń.

Pomiary kamerą akustyczną w Gdańsku

W związku z problemem przenoszenia hałasów z przestrzeni fitness do pomieszczeń pracy umysłowej poniżej i powyżej, w pewnym biurowcu w Gdańsku, została Nam zlecona analiza tego problemu. Należało określić jaką drogą dźwięki te przedostają się do przestrzeni chronionych oraz jakie może być, przynajmniej częściowe, rozwiązanie tej niedogodności. W tym celu wykonane zostały pomiary urządzeniem potocznie nazywanym kamerą akustyczną – jest to, ogólnie mówiąc, siatka mikrofonów pomiarowych (ponad 100 sztuk) połączona z kamerą wideo rejestrującą w czasie rzeczywistym. Wynikiem pracy kamery jest obraz z nałożonymi obszarami kolorystycznymi reprezentującymi różne poziomy ciśnienia akustycznego. Tym sposobem można dosyć dobrze określić np. źródło dominującego hałasu w maszynach przemysłowych, gdy hałas jest na tyle głośny, że na ucho ciężko wyczuć który element generuje go najwięcej. Przy problemie izolacji stropu między piętrami, kamera akustyczna została użyta do analizy konstrukcji elewacji szklanej, która była głównym ‚podejrzanym’.

Hala handlowa OW3 w Broniszach

Pod Warszawą, we wsi Bronisze, została wykonana przemysłowa masa samopoziomująca na przestrzeni hali handlowej. Powierzchnia pracy obejmowała ponad 2 000 m2.

CityFit Rondo Wiatraczna w Warszawie

W związku z dużymi problemami generowanymi przez siłownie i przestrzenie fitness pod kątem hałasu i wibracji, na budowie Rondo Wiatraczna w Warszawie wykonany został operat akustyczny dla takich pomieszczeń przewidujący rozwiązania izolujące od dźwięków powietrznych oraz uderzeniowych. Kolejnym etapem Naszych prac było wykonanie części wspomnianych sugestii, mianowicie:

  • wykonanie wibroizolacji pod-posadzkowych w różnych częściach przestrzeni fitness, dobranych odpowiednio do charakteru i rodzaju przewidywanych obciążeń. W niektórych zakresach były to maty pełno-powierzchniowe, w innych wibroizolacja punktowa. Zastosowano produkty uznanej firmy Getzner.
  • wykonanie konstrukcji izolacyjnej od dźwięków powietrznych w obrębie klatki schodowej, celem ograniczenia przenoszenia się dźwięków powietrznych.

Wszystko to ma na celu zwiększenie komfortu akustycznego w mieszkaniach znajdujących się nad pomieszczeniami generującymi hałas.

Dzielna 64 w Warszawie

Na inwestycji przy ul. Dzielnej 64 w Warszawie, wykonaliśmy dla firmy UNIBEP zatarcie stropów oraz płyty fundamentowej wraz z profilowaniem.

Biuro Mentor Graphics w Katowicach

W wielu przestrzeniach biurowych, aspektem, który coraz częściej pojawia się w projektach, jest komfort akustyczny pracy. Firma Mentor Graphics otwierając swoją nową lokalizację w Katowicach już na etapie projektu architektonicznego konsultowała z Nami odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne i wykończeniowe. Zostało wykonane opracowanie akustyczne analizujące daną przestrzeń pod kątem akustycznym, wraz ze wstępnymi symulacjami. Oprócz tego, już po oddaniu lokali i rozpoczęciu użytkowania, zostały dostarczone panele akustyczne pochłaniające. Ich celem była korekcja czasu pogłosu w pokojach biurowych – wiele ścian było surowych oraz szklanych, przez co dźwięk miał zbyt dużą swobodę propagacji. Kolor paneli nawiązywał do kolorów poszczególnych obszarów biura.

Biurowiec Eqlibrium w Warszawie

Dla firmy Budimex, przy budowie budynku Eqlibrium w Warszawie, wykonaliśmy dwa rodzaje prac:

  • dostawę mat wibroizolacyjnych firmy Getzner
  • wykonanie natrysku tynku akustycznego Sonaspray na stropie.

Wszystko to odbywało się na zakresie przestrzeni fitness na parterze i miało na zadanie zmniejszenie negatywnego wpływu uderzeń/drgań na kondygnacje wyższe oraz zmniejszenie czasu pogłosu we wnętrzu. Zgodnie z doborem, Zamawiający na budowie pociął maty wibroizolacyjne na pasy o odpowiedniej szerokości. Rozłożone na posadzce i uzupełnione wełną mineralną stanowią skuteczne rozwiązanie przeciwdziałające przenoszeniu drgań z użytkowanej posadzki na konstrukcję budynku. Należy w takich sytuacjach nie zapominać o izolacji pionowej wokół posadzki, aby uniknąć wszelkiego rodzaju mostków drgań.

Tynk akustyczny w omawianej przestrzeni fitness zmniejsza czas pogłosu towarzyszący pracom i ćwiczeniom, dzięki czemu pomieszczenie zyskuje na zrozumiałości mowy i zmniejszeniu ogólnego wrażenia hałasu pogłosowego.

Tynk akustyczny w biurze Uber

W roku 2016 wykonaliśmy natrysk tynku akustycznego Sonaspray K-13 w nowym biurze firmy UBER. Kolor szary, natrysk pod instalacjami. Prace trwały dzień roboczy.

Hala sportowa w Morawicy

Pod koniec roku 2016 wykonaliśmy natrysk tynku Sonaspray na stropie hali sportowej w Morawic. Cel jasny – zmniejszyć pogłos w sali. Przestrzeń, oprócz funkcji czysto sportowej, była przeznaczona również do realizacji imprez muzycznych, wystąpień i apeli.