Nastawnia w Białej Rawskiej

Przejazd transportu kolejowego w większości generuje drgania przenoszone gruntem i wpływające na okoliczne nieruchomości. W celu ograniczenia ich przenoszenia na budynek nastawni kolejowej, umiejscowionej ok 10m metrów od torów, wykonaliśmy pełno-powierzchniową wibroizolację całego budynku materiałem Sylomer firmy Getzner. Maty te zostały rozłożone „na mijankę”, a ich łączenia sklejone taśmą budowlaną. Wszelkie rury i wypusty również musiały zostać zabezpieczone. Cała płaszczyzna została dodatkowo przykryta folią PE, co nie jest konieczne – dzięki uszczelnieniu łączeń, często wylewa się fundamenty już bezpośrednio na matę.

Ciekawostką jest fakt, iż po wykonaniu prac i postawieniu budynku, zostały przeprowadzone badania wpływu drgań kolejowych na budynek nastawni przez Pana Profesora Krzysztofa Stypułę z Politechniki Krakowskiej. Ich wyniki potwierdzają sensowność i skuteczność tego rozwiązania. Pan Profesor stwierdził w dokumencie, iż po zastosowaniu maty wibroizolacyjnej wpływ drgań na konstrukcję budynku stał się pomijalny, a wykonane analizy:
„(…) pozwoliły w istotny sposób skrócić czas wyłączenia torów z eksploatacji w okresie wykonywanych robót, przy równorzędnym, a nawet lepszym, od pierwotnego projektu, zabezpieczeniu budynku nowej nastawni przed drganiami. Nie do pominięcia zostaje również aspekt ekonomiczny nowej koncepcji wibroizolacji; uzyskano bowiem obniżenie kosztów wynikające zarówno ze zmniejszenia ilości materiałów wibroizolacyjnych, jak i ze wspomnianego skrócenia czasu wykonywania prac torowych.”

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
http://www.przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl/06_2017/PK_06_17.pdf

Wibroizolacja prasy

W nowym roku 2018 jedną z pierwszych inwestycji jest dostawa mat wibroizolacyjnych pod prasę. Niby krótkie zamówienie, a temat interesujący. Została wykonana wanna z dwóch materiałów:
– Sylomer SR28
– Sylomer SR110

Ten pierwszy, w tej sytuacji, służy do izolacji obwodowej (kolor niebieski) i nie jest obciążony naciskiem pionowym. Izoluje fundament prasy od posadzki na całym obwodzie. Sylomer 110 z kolei został dobrany i wielokrotnie sprawdzony przez producenta prasy, jako skuteczny materiał izolujący od uderzeń.

CityFit Rondo Wiatraczna w Warszawie

W związku z dużymi problemami generowanymi przez siłownie i przestrzenie fitness pod kątem hałasu i wibracji, na budowie Rondo Wiatraczna w Warszawie wykonany został operat akustyczny dla takich pomieszczeń przewidujący rozwiązania izolujące od dźwięków powietrznych oraz uderzeniowych. Kolejnym etapem Naszych prac było wykonanie części wspomnianych sugestii, mianowicie:

  • wykonanie wibroizolacji pod-posadzkowych w różnych częściach przestrzeni fitness, dobranych odpowiednio do charakteru i rodzaju przewidywanych obciążeń. W niektórych zakresach były to maty pełno-powierzchniowe, w innych wibroizolacja punktowa. Zastosowano produkty uznanej firmy Getzner.
  • wykonanie konstrukcji izolacyjnej od dźwięków powietrznych w obrębie klatki schodowej, celem ograniczenia przenoszenia się dźwięków powietrznych.

Wszystko to ma na celu zwiększenie komfortu akustycznego w mieszkaniach znajdujących się nad pomieszczeniami generującymi hałas.

Biurowiec Eqlibrium w Warszawie

Dla firmy Budimex, przy budowie budynku Eqlibrium w Warszawie, wykonaliśmy dwa rodzaje prac:

  • dostawę mat wibroizolacyjnych firmy Getzner
  • wykonanie natrysku tynku akustycznego Sonaspray na stropie.

Wszystko to odbywało się na zakresie przestrzeni fitness na parterze i miało na zadanie zmniejszenie negatywnego wpływu uderzeń/drgań na kondygnacje wyższe oraz zmniejszenie czasu pogłosu we wnętrzu. Zgodnie z doborem, Zamawiający na budowie pociął maty wibroizolacyjne na pasy o odpowiedniej szerokości. Rozłożone na posadzce i uzupełnione wełną mineralną stanowią skuteczne rozwiązanie przeciwdziałające przenoszeniu drgań z użytkowanej posadzki na konstrukcję budynku. Należy w takich sytuacjach nie zapominać o izolacji pionowej wokół posadzki, aby uniknąć wszelkiego rodzaju mostków drgań.

Tynk akustyczny w omawianej przestrzeni fitness zmniejsza czas pogłosu towarzyszący pracom i ćwiczeniom, dzięki czemu pomieszczenie zyskuje na zrozumiałości mowy i zmniejszeniu ogólnego wrażenia hałasu pogłosowego.

Gdański Business Center / akustyka

W biurowcu Gdanski Business Center pracownicy mają własne miejsce do odpoczynku nazwane Games Room. Jest to wydzielona przestrzeń, która ma im dawać poczucie swobody i relaksu. W tym celu zostały tam umieszczone różnego rodzaju gry komputerowe, x-box, piłkarzyki, rzutki; w przyszłości może pojawić się stół bilardowy. W związku z obawą o przenoszenie się dźwięków powietrznych i materiałowych z Games Room’u na pozostałe pomieszczenia biurowe, zwrócono się do Nas o konsultację i rozwiązanie tego problemu.

Wibroizolacja podłogi

W celu ograniczenia przenoszenia dźwięków przez konstrukcję, zostały wykonane platformy na ok 35 m2 wydzielonych z całego pomieszczenia. Najważniejszym elementem tych platform jest mata izolacyjna Construction Mat firmy Getzner, która izoluje drgania wytwarzane przez urządzenie na niej stojące (np. piłkarzyki) od stropu. Na zdjęciach platforma ma postać miejscowo podwyższonej podłogi i jest wykończona zgodnie z projektem architektonicznym.

Izolacja ścian

Izolacja pomieszczenia pod kątem przenoszenia dźwięków powietrznych polegała na zwiększeniu grubości ścian pomieszczenia. Finalnie konstrukcja ściany ma ok 30 cm i jest wykonana na trzech warstwach profili aluminiowych. Izolacyjność ściany wynosi prawdopodobnie powyżej 60 dB.

Drzwi izolacyjne

Ostatnim elementem branym pod uwagę były drzwi, które miały mieć największą możliwą izolacyjność akustyczną od dźwięków powietrznych. Przyjęte rozwiązanie zapewniało izolacyjność rzędu Rw = 52 dB. Są to drzwi stalowe z ramieniem dociskowym zamiast klamki oraz uszczelką opadającą. Zostały pomalowane na oczekiwany kolor RAL wnętrza. Podczas użytkowania pojawiły się nieoczekiwane problemy – użytkownicy, otwierając i zamykając drzwi bez uwagi, powodowali uszkodzenia mechaniczne ich i framugi. Jest to wynikiem specyficznej konstrukcji zamykania poprzez ramię dociskowe. Ostatecznie drzwi w pełni spełniają swoje założenia akustyczne.