2

Naszą pracę wykonujemy z najwyższą starannością, pamiętając, że bardzo często najlepsze rozwiązanie jest kompromisem pomiędzy jakością używanych materiałów, specyfiką wykonania oraz dostępnymi środkami finansowymi.
Dysponujemy ekipą montażystów, dzięki czemu Nasze usługi często - łącząc się z wykonawstwem - są kompleksowym rozwiązaniem w zakresie akustyki budowlanej.

Wykonujemy:

  • pomiary akustyczne
  • symulacje akustyczne
  • projekty akustyczne wnętrz
  • opracowania akustyczne budynków
  • dobory wibroizolacji
  • montaż izolacji akustycznych, wibroizolacji, paneli akustycznych
  • konsultacje dot. problemów akustycznych
  • nadzory budowlane

Obszar wykonywanych badań i analiz

 

Tytuł Metoda badań/oprogramowanie
Ocena oddziaływania drgań na budynki PN-02170
Modelowanie i obliczenia drgań w budynkach, dobór wibroizolacji PN-02170
ROBOT
Ocena oddziaływania drgań na ludzi w budynkach PN-B-02171
Pomiary i ocena poziomu dźwięku A w budynkach PN-B-02156:1987
PN-B-02151-02:1987
Izolacyjność akustyczna na dźwięki uderzeniowe PN-EN ISO 140-7:1999
PN-EN ISO 717-1
Obliczenia poziomu dźwięku uderzeniowego INSUL
Izolacyjność akustyczna na dźwięki powietrzne PN-EN ISO 140-4:2000
PN-EN ISO 717-1
Obliczenia izolacyjności akustycznej na dźwięki powietrzne INSUL
Pomiary poziomu hałasu w środowisku Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń wg. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r.
Obliczenia poziomu hałasu w środowisku IMMI
PN EN ISO 9613
Pomiary czasu pogłosu w pomieszczeniach PN EN ISO 3382
Obliczenia parametrów akustycznych pomieszczeń: czas pogłosu, zrozumiałość mowy PN-B-02151-4:2015-06
Metoda promieniowa: CATT ACOUSTIC
Metoda statystyczna: SABINE ACOUSTIC ENGINEERING