Biuro Mentor Graphics w Katowicach

W przypadku nowo-powstających lokalizacji, warto już na etapie projektowania skonsultować projekt z akustykiem. Taka sytuacja miała miejsce przy realizacji dla firmy Mentor Graphics w Katowicach – opracowanie akustyczne do projektu architektonicznego + dostawa rozwiązań. Więcej tutaj.