Nowość! Getzner SB 10 do izolacji schodów

W związku z coraz większymi problemami związanymi z przenoszeniem drgań i wibracji poprzez konstrukcję budynków, firma Getzner przygotowała specjalne rozwiązanie dedykowane do izolacji schodów i podestów. System SB 10 to warstwa izolująca złożona z dwóch materiałów - izolatora liniowego oraz materiału dylatującego. Izolatorem liniowym jest pas elastomeru o odpowiednio dobranej i przeliczonej gęstości do przewidywanego obciążenia użytkowego schodów. Jest on połączony z warstwą pianki polietylenowej, która pełni funkcje dodatkowej dylatacji od konstrukcji właściwej. Sposób połączenia oraz rodzaj zastosowanych warstw powoduje skuteczne ograniczenie przenoszonych dźwięków uderzeniowych i ich wytłumienie.

Zysk izolacyjności od dźwięków uderzeniowych przy zastosowaniu systemu SB 10 wynosi ok 31 dB.

Poniżej karta techniczna SB10 w języku niemieckim. Polski dokument pojawi się po wykonaniu tłumaczenia.